Omslag liminnbinding GBC 1,5mm hvit(100) (Org.nr.IB370014)
Art.nr. 775053
Omslag liminnbinding GBC 3mm hvit (100) (Org.nr.IB370021)
Art.nr. 775054
Omslag liminnbinding GBC 4mm hvit (100) (Org.nr.IB370038)
Art.nr. 775055
Omslag liminnbinding GBC 6mm hvit (100) (Org.nr.IB370045)
Art.nr. 775056
Omslag liminnbinding GBC 8mm hvit (100) (Org.nr.IB370052)
Art.nr. 775057
Omslag liminnbinding GBC 10mm hvit (100) (Org.nr.IB370168)
Art.nr. 775058
Omslag liminnbinding GBC 12mm hvit (100) (Org.nr.IB370175)
Art.nr. 775059
Omslag liminnbinding GBC 15mm hvit (50) (Org.nr.IB37083)
Art.nr. 775060