Produkter   » Organisering & Arkivering » Plastlomme » Plastlomme ekspanderende A4
Plastlomme LEITZ A4 eksp m/kl 170my (5) (Org.nr.47573003)
Art.nr. 116135
Plastlomme LEITZ A4 ekspand 170my (10) (Org.nr.47561003)
Art.nr. 770956
Plastlomme OXFORD A4 eksp m/kl 200my(10) (Org.nr.208108)
Art.nr. 820214